Vận chuyển và trả lại

Lô hàng của bạn

Các lô hàng thường được vận chuyển trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận được thanh toán và được chuyển qua các hãng vận chuyển được chọn với theo dõi và hoãn mà không có chữ ký.

Bưu chính bao gồm xử lý và đóng gói và bưu chính. Phí xử lý là cố định, trong khi phí vận chuyển khác nhau dựa trên tổng trọng lượng của lô hàng. Chúng tôi khuyên bạn nên nhóm các mặt hàng của bạn vào một đơn hàng. Chúng tôi không thể nhóm hai đơn hàng riêng biệt được đặt riêng biệt và mỗi đơn hàng sẽ được vận chuyển. Lô hàng của bạn sẽ được vận chuyển có nguy cơ của riêng bạn, nhưng đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ các mặt hàng dễ vỡ.

Các hộp đủ lớn và các mặt hàng của bạn được bảo vệ tốt.